info Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem gastrosklep.pl.
 • Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora.
 • Administrator - firma Art System Artur Michałowowski, 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 bud. E, NIP: 895-161-80-28, REGON: 932672867, Nr. wpisu do ewidencji: 009623, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na Urządzeniach Użytkownika.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Kurier - osoba fizyczna wyznaczona do dostarczenia zamówienia do wybranego celu.
 • Newsletter - bezpłatna usługa, świadczona po uprzednim zaakceptowaniu przez Użytkownika, polegająca na cyklicznym przesyłaniu przez Administratora na adres poczty elektronicznej Użytkownika komunikatów, newsów, powiadomień zawierających informacje handlowe. Z Newslettera Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie wysyłając email z prośbą na adres michal@gastrosklep.pl lub klikając w odpowiedni odnośnik znajdujący się z newsletterze.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika.

§2 Bezpieczeństwo

Szanując prawa Użytkownika oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, Administrator Serwisu zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookies wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookies zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§3 Rodzaje Cookies

 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych.
 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Dane osobowe, które są zbierane

 • Imię i nazwisko - podczas składania zamówienia Użytkownik będzie proszony o podanie swojego imienia i nazwiska. Pracownikom Serwisu ułatwi to kontakt z Użytkownikiem oraz da możliwość wysłania zamówienia.
 • Adres wysyłki - jest potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu -jest potrzebny dla kuriera dostarczającego towar, w celu kontaktu z Użytkownikiem, który zamówił ten towar. Nr telefonu również jest potrzebny w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie, gdzie jednocześnie proponowane jest inne korzystne rozwiązanie.
 • Adres email - potrzebny do skontaktowania się z Użytkownikiem, np. w momencie przesłania potwierdzenia zamówienia. Po uprzednim zaakceptowaniu przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej przesyłany jest również Newsletter.
 • Adres - informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies - technologia Cookies wykorzystywana jest w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Użytkownik może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i by mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z tych danych przy następnych odwiedzinach na stronie Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, proponowane jest wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Więcej informacji na stronie poświęconej plikom Cookies.

§5 Przypadki, w jakich konieczne jest podanie powyższych danych osobowych

 • Rejestracja w bazie Klientów - jest dobrowolna. W przyszłości przechowane dane ułatwiają Użytkownikom w składanie zamówień w Serwisie.
 • Kiedy Użytkownik korzysta z Newslettera. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesyłane są komunikaty, newsy, powiadomienia zawierające informacje handlowe. Z Newslettera Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie.

§6 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookies

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.
 • Logowanie - Administrator wykorzystuje pliki Cookies do celów logowania Użytkowników w Serwisie.
 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych.

§7 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics.
 • Woopra
 • Smartsupp

§8 Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom: RM Gastro Sp z o.o, Hendi Sp. z o.o., Stalgast Sp z o.o., Tomgast Sp. z o.o.. w celu realizacji wysyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres michal@gastrosklep.pl. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§9 Prawo do informacji i usunięcia danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: michal@gastrosklep.pl

§10 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie poświęconej plikom Cookies.
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§11 Wymagania Serwisu

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

§12 Zmiany w Polityce Cookie

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.
gastro do góry
Przejdź do porównywarki
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl